Konkurransevilkår

Arrangør av konkurransen 

Mondelez Norge AS («Mondelez»)
Johan Throne Holsts Plass 1,
P.O. Box 6658 Rodeløkka,
NO-0502, Oslo

 

Aksept av vilkår og betingelser
Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene. 

 

Hvordan delta i konkurransen

  1. Gå til freiadronningsjokolade.no  
  2. Send inn din oppskrift 

Hvem kan delta
Konkurransen er åpen for alle som er over 18 år og bosatt i Norge. Ansatte i Mondelez og øvrige som jobber med administrasjon av denne konkurransen kan ikke vinne og motta noen form for premiering.  

Kriterier for å vinne:
Følgende kriterier gjelder for innsendt oppskrift til konkurransen:

  1. Oppskriften må inneholde Freia Dronning sjokolade
  2. Oppskriften skal være enkel å lage
  3. Oppskriften må smake godt
  4. Laste opp bilde av det ferdige resultatet*
  5. En historie ved oppskriften*

*Punkt 4 og 5 er valgfrie, men kan øke ens sjanse til å vinne dersom flere kandidater sender inn like oppskrifter. 

Slik blir vinnerne plukket ut:
Juryen, bestående av representanter fra Mondelez Norge og ekstern samarbeidspartner, Kristine Ilstad fra Det søte liv (www.detsoteliv.no), vil plukke ut vinnerne. Representanter fra Mondelez Norge plukker ut topp 10 oppskrifter, så avgjøres topp 3 oppskrifter av Kristine Ilstad fra Det søte liv.

Hvem som vinner 1., 2. og 3. plass blant topp 3 blir avgjort av Mondelez Norge, etter hvilke oppskrifter som oppfyller kriteriene best.

Resterende 7 oppskrifter fra topp 10 vinner Freia Dronning sjokolade kjøkkenforkle.

Beslutningene som blir tatt er endelig, og kan ikke overklages. Vinnerne blir kontaktet via epost fra en Mondelez Norge representant.

Premie
1.plass: oppskriften sin på Dronning sjokolade pakningen, kjøkkenmaskin til en verdi av 5000 NOK, Dronning sjokolade kjøkkenforkle, verdi 100 NOK

2. & 3. plass: kjøkkenmaskin til en verdi av 5000 NOK, Freia Dronning sjokolade kjøkkenforkle, verdi 100 NOK

4.-10.plass: Freia Dronning sjokolade kjøkkenforkle, verdi 100 NOK 

Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter. Mondelez er ikke ansvarlige for eventuelle skader som måtte oppstå under transport av premien.  

Vinner svarer for eventuell gevinstskatt. 

Kampanjeperiode 
01.04.2021 – 31.05.2021 

Diskvalifisering
Mondelez og andre partnere forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som bryter med konkurransereglene, sender inn plagierte oppskrifter, deltar med upassende kommentarer eller forsøker å sabotere konkurransen. Disse deltagerne vil også bli utestengt. Upassende eller støtende kommentarer fjernes.  

Materiale som du leverer
Du vedstår at du er ansvarlig for alle opplastinger du gjør, inkludert lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett til alt slikt materiale. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere et hvilket som helst innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for personvern og publiseringsrettigheter, støtende, ulovlig eller på annen måte krenkende, eller som kan inneholde eller motivere noe som er straffbart, krenke rettighetene til en hvilken som helst part eller på annen måte forårsake ansvar eller overtredelse av en hvilken som helst lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold. 

Bortsett fra all personopplysninger vi får fra deg i samsvar med vår Personvernmeddelelse, vil alle bemerkninger, forslag, ideer, illustrasjoner eller annen informasjon som du kommuniserer til oss via dette nettstedet, bli vår eiendom, selv om denne avtalen senere blir sagt opp. Vi og våre utpekte kan fritt kopiere, fremlegge, distribuere, innlemme eller på annen måte bruke materialet som du leverer til hvilke som helst og alle kommersielle og ikke-kommersielle formål uten en forpliktelse til å gi deg eller andre kompensasjon for materialet.

Forbehold
Mondelez og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller andre utilsiktete misforståelser. Mondelez og andre partnere kan ikke holdes ansvarlig for materialet som sendes inn av deltakerne i konkurransen.  

Hvis, av en eller annen grunn, kampanjen ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Mondelez sin kontroll, vil Mondelez reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av kampanjen. 

I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for kampanjen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.

Alle internettkostnader og andre kostnader som kan oppstå forbundet med deltakelse i kampanjen, er utelukkende deltakerens ansvar.

Personopplysninger
Ved deltagelse i konkurransen kommer deltakeren til å måtte gi fra seg visse personopplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Mondelez vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser vedrørende konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne og dele ut premiene. Vinnerne vil kunne annonseres på Freias sosiale medier kanaler og freia.no, presentert med fornavn og eventuelt by. Mottakelse av premie forutsetter at vinneren samtykker til dette. Etter endt kampanjeperiode slettes listen med kontaktinformasjon.   

For å kunne fullføre premieutdelingen, går personopplysningene via en tredjepart, Nova Vista AS. Tredjeparten får tilgang til navn, adresse og epost. Mondelez er personopplysningsansvarlig og tredje part er prosessfullmektig. Ved å delta i konkurransen og akseptere disse vilkårene, samtykker du til at Mondelez behandler og gir videre dine personopplysninger til ovenfor beskrevne gjøremål. 

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Tilbakekalles dette samtykket innen vinnerne en kåret, anses du ikke lengre å oppfylle kravene for å delta i konkurransen, og vi kommer ikke til å benytte dine personopplysninger videre. 

Du har rett til å gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig underskrevet søknad stilet til Mondelez, å få beskjed om hvilke personopplysninger Mondelez har om deg og hvordan disse behandles. Etter loven har du også rett til å be om korrigering av eventuelle uriktige personopplysninger Mondelez måtte ha. 

For mer informasjon om behandling av personopplysninger, se her: https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=nb-no&siteId=6oyH%2ft29EQgVQQ6KPOLGAQ%3d%3d

Kontakt
Har du spørsmål om vilkårene eller konkurransen generelt, kan du ta kontakt via Mondelez forbrukerkontakt, tlf. 21 53 08 57.